Liên hệ - Trà Đông Sơn - Thương hiệu trà có chất lượng tốt nhất
  • 0Items - $0.00
    • Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

Contact us

<br /> For any questions or suggestions, please fill out the form below. Dong Son is very pleased to<br /> support you!

Contact Info

DONG SON COFFEE CO., LTD (Old Name: VangDen Art Company Limited)

Representative Office

Address: 79 Truong Van Hai, Tang Nhon Phu B, District 9, Ho Chi Minh City

Phone: (028) 3736 1898 / Fax: (028) 3736 1898

Mobile: 0903 650 999/0909 177 469

Distribution Chanel

Ho Chi Minh City
Address: 108 Tran Huy Lieu, Ward 15, Phu Nhuan Dist. HCM
Phone: (028) 3736 1898/0903 650 999 Mrs Hieu

Hanoi

Address: 169 Nghi Tam, Tay Ho, Hanoi

Phone: (04) 3732 6070 Fax: (04) 3718 6339

Close menu