• 0Items - 0VNĐ
    • Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

Hộp gỗ

  • Hiển thị 5 kết quả

Hộp Gỗ Trắng Trà Oolong Đất Việt(2 gói)

Khối lượng: 200g
319,000VNĐ
Hộp gỗ trắng 2 ngăn có thể bỏ các loại trà khác để làm quà tặng.
Mã sản phẩm: 1553-1041
Đơn vị tính: Hộp 200gr

 

 

 

Hộp Gỗ Trắng Trà Oolong Đất Việt( 4 gói)

Khối lượng: 400g
638,000VNĐ
Hộp gỗ trắng 4 ngăn có thể bỏ các loại trà khác để làm quà tặng.
Code: 1577-1041
Unit: Box 400gr

 

 

 

Hộp Gỗ Đỏ Trà Oolong Đất Việt( 4 gói)

Khối lượng: 400g
638,000VNĐ
Hộp gỗ đỏ 4 ngăn có thể bỏ các loại trà khác để làm quà tặng.
Mã sản phẩm: 1584-1041
Đơn vị tính: Hộp 400gr

 

 

Hộp Gỗ Đỏ Trà Oolong Đất Việt (6 gói)

Khối lượng: 600g
836,000VNĐ
Hộp gỗ đỏ 6 ngăn còn có thể bỏ các loại trà khác để làm quà tặng.
Mã sản phẩm: 1591-1041
Đơn vị tính: Hộp 600gr

 

 

 

Hộp Gỗ Đỏ Trà Oolong Đất Việt( 2 gói)

Khối lượng: 200g
319,000VNĐ
Hộp gỗ đỏ 2 ngăn có thể bỏ các loại trà khác để làm quà tặng.
Mã Code: 1560-1041
Đơn vị tính: Hộp 200gr

 

 

 

 

Close menu